Pińczów i okolice 25-28.07.2018

W dniu 25.07.2018 r. czterech klubowiczów udało się na wycieczkę do Pińczowa. Na początek podróżowaliśmy pociągiem PR do Jędrzejowa. Stamtąd wyjechaliśmy rowerami przez Kije do Piotrkowic. Tam zwiedziliśmy zespół klasztorny Ojców Bernardynów z XVII w.  kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP i Kaplicę Loretańską. Obecnie zespół tych obiektów sakralnych nosi nazwę : „ Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – Klasztor Karmelitów Bosych”. Z Piotrkowic skierowaliśmy się do Chmielnika. Tam zwiedzaliśmy synagogę. Obecnie obiekt ten nosi nazwę Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Świętokrzyski Sztetl”. Po jej zwiedzeniu w towarzystwie przewodnika kontynuowaliśmy podróż przez Śladków, Chomętówek, Szarbków, Włochy do Pińczowa, zakwaterowaliśmy w bursie. Następnie pieszo udaliśmy się na górę św. Anny, skąd roztacza się  widok na cały Pińczów i sporą część Ponidzia. Na górze tej znajduje się kaplica pw. św. Anny z 1600 r. której budowniczym był Włoch Santi Gucci. Zwiedziliśmy cmentarz wojenny z I wojny światowej z lat 1914-1915. Spoczywają tam żołnierze armii rosyjskiej i armii austro-węgierskiej. Po drodze do kwatery podziwialiśmy basztę – pawilon ogrodowy z XVI w. której budowniczym był Santi Gucii. W dniu 26.07. wyjechaliśmy rowerami do Szydłowa. Najpierw jednak w  Pińczowie nawiedziliśmy klasztor o.o. reformatów na Mirowie z XVII w. i kościół pw. Nawiedzenia NMP, będący Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej.  Po drodze do Szydłowa nawiedziliśmy w Gnojnie kościół pw. Jana Chrzciciela z 1470 r. przebudowany w latach 1596-1598. Tam ks. proboszcz poczęstował nas dobrym ciastem, a na drogę dał nam sporo jabłek. Do Szydłowa wjechaliśmy przez Bramę  Krakowską. Tam podziwialiśmy średniowieczny zespół miejski, mury obronne o długości ok. 700 m. Zwiedziliśmy gotycki kościół farny pw. św. Władysława z XIV w.  i nieczynny kościół pw. Wszystkich Świętych. Ks. proboszcz wręczył każdemu z nas breloczek z św. Krzysztofem. Następnie udaliśmy się do Buska – Zdroju. Tu nawiedziliśmy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1720-1730 r. przebudowany w 1820 r.  Ks. proboszcz zawiedziony tym, że nie ma nas czym poczęstować dał nam zgrzewkę  miejscowej wody mineralnej Buskowianka. Następnie zwiedziliśmy najstarsze w Busku Sanatorium Marconi z 1836 r. wstąpiliśmy do OIT. Potem  udaliśmy się w drogę powrotną do Pińczowa. W miejscowości Wełecz zobaczyliśmy lokalny cud natury : „Sosnę na szczudłach”. Jest to 100 – letnia sosna kształtem przypominająca pająka. Posiada ona korzenie wystające na powierzchnię ziemi na wysokość 3 m. Niemal cały system korzeniowy jest odsłonięty. W dniu 27.07. najpierw nawiedziliśmy w Pińczowie kościół pw. św. Jana  Apostoła i Ewangelisty  i dawny klasztor paulinów z XVI w. Obecnie w klasztorze mieści się Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury i Muzeum Regionalne. W XVII w. kościół ten przez prawie 100 lat był zborem kalwińskim. Następnie udaliśmy się do Wiślicy. Po drodze w miejscowości Młodzawy Małe nawiedziliśmy  kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej z lat 1716-1720 wybudowany w stylu późnobarokowym  będący Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Kontynuowaliśmy naszą podróż i następnym przystankiem był Chroberz. W Chrobrzu  zwiedziliśmy zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich  z lat 1857-1859 W pałacu  znajduje się obecnie Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolniczej Ponidzia z wspaniałymi eksponatami. W Wiślicy zwiedziliśmy  bazylikę kolegiacką pw. Narodzenia NMP z 1350 r. W ołtarzu głównym znajduje się wczesnogotycka płaskorzeźba Matki Boskiej  z Dzieciątkiem Jezus na rękach z 1300 r. ( Madonna Łokietkowa, Pani Wiślicka, Matka Boża Uśmiechnięta). Madonna została w dniu 17.07.1966 r. ukoronowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to najstarsze sanktuarium Maryjne w Polsce. Następnie zwiedziliśmy Dom Długosza – wikarówka z 1460 r. obecnie plebania i muzeum. Zobaczyliśmy misę chrzcielną – nieckę gliniano-gipsową z IX w. oraz Płytę Orantów. Po powrocie do Pińczowa zwiedziliśmy obiekty MOSiR nad zalewem.W dniu 28.07. zwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Pińczowie i Synagogę Starą z lat 1594-1609. Jest to obecnie jedna z najstarszych synagog w Polsce. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Jędrzejowa. Po drodze nawiedziliśmy kościół w Imielnie pw. św. Mikołaja. Jest to romańska świątynia z 1244 r. perła architektury sakralnej. W Jędrzejowie zwiedziliśmy Muzeum im. Przypkowskich. W muzeum podziwialiśmy wyposażenie mieszkania bogatego mieszczanina z II połowy XIX w. Jednak clou muzeum to kolekcja ponad 600 zegarów słonecznych oraz astronomicznych przyrządów pomiarowych. Jest to trzeci na świecie zbiór pod względem liczebności i wartości zegarów słonecznych  po Planetarium w Chicago i Science Museum w Oxfordzie. Po zwiedzeniu tego nadzwyczajnego obiektu udaliśmy się na stację kolejową skąd syci wrażeń odjechaliśmy pociągiem PR do Katowic.
Wycieczkę przygotował porowadził-opisał Stanisław B.

Foto relacje Józef S.

data: 
25.07.2018