Imbramowice

W  dniu  29.08.2018  siedmiu  członków  RKTK  WAGABUNDA  plus jeden z KTK. WAGANT  wzięło  udział  w  wycieczce  rowerowej  na  trasie  Chrząstowice – Glanów – Ibramowice – Wysocice – Skała – Sułoszowa – Olkusz . Wycieczkę  zorganizował oraz  przygotował  pod  względem  merytorycznym  Przodownik   Stanisław  Botor. Do  Chrząstowic  dojechaliśmy  pociągiem  a  następnie  na  naszych  jednośladach  przez  Suchą  i  Glanów  dotarliśmy  do Ibramowic . Pierwszym  obiektem , który  zwiedziliśmy  był  stary  cmentarz  z  mogiłami  poległych  powstańców  styczniowych . Następnie  udaliśmy  się  do  parafialnego  kościoła  św. Benedykta  Opata , założyciela  w  VI  wieku zakonu  Benedyktynów , którego  grób  znajduje  się  w  opactwie  na  Monte  Casino . Wrażenia  na  obecnych  zrobił  późno  barokowy ( XVIII  wieczny )  wystrój  kościoła  z  malowidłami  na  suficie  i  niedawno  temu  odkrytymi  freskami  na  ścianach bocznych  kościoła , przedstawiającymi  Siedem  Sakramentów .  Kolejnym miejscem , które  zwiedziliśmy  w  Ibramowicach  był  kompleks  kościelno-klasztorny  pod wezwaniem  św.  Piotra i Pawła . XVIII  wieczne  budynki , gdzie  swoją  siedzibę  ma  klauzurowy  zakon  Norbertanek , są  w  chwili  obecnej  poddawane  renowacji , dlatego mieliśmy  utrudniony  dostęp  do  kościoła , który  dla  Diecezji  Kieleckiej  pełni  funkcję  Sanktuarium Męki  Pańskiej. Z  Ibramowic  pojechaliśmy  do  Wysocic  celem  zwiedzenia  XIII  wiecznego  kościoła  św. Mikołaja  będącego  równocześnie  Sanktuarium  Matki  Bożej  Wysocickiej . Jednonawowy kościół  został  zbudowany  w  stylu  romańskim  i  posiada  do  tej  pory , jako  jeden  z  nielicznych  kościołów  romańskich  w Polsce , oryginalne  ściany. Z  Wysocic  przez  miasteczko  Skała , Pieskowa  Skałę , Sułoszową  i  Kosmołów  dotarliśmy do  Olkusza . W  Olkuszu  podziwialiśmy  wspaniałą  architekturę  rynku , bazylikę  św. Andrzeja  i  XIV  wieczną  basztę  z  fragmentem  murów  obronnych . Pojechaliśmy  również  na  stary  cmentarz , gdzie  znajduje  się  grobowiec  Francesco  Nullo  włoskiego  powstańca styczniowego  oraz  groby  włoskich  oficerów , którzy  zginęli  walcząc  w  Powstaniu  Styczniowym .   W  czasie  wycieczki  przejechaliśmy  66 km  po  Wyżynie  Małopolskiej  oraz  Jurze  Krakowsko-Częstochowskiej .

Tekst : J. Sołtysik

Foto relacje Józef S.

data: 
29.08.2018